Yararlı Bilgiler

ÖZET

Bu çalışmada, üç farklı model kombi cihazının özellikleri ve ısı eşanjör performansları deneysel olarak
incelenmiştir. Test edilen kombilerin teknik özellikleri birbirlerine çok yakın ve performans değerleri açısından
hepsi yaklaşık aynı güçtedirler. Cihazlar arasındaki en önemli fark ısı eşanjör tasarımlarıdır. Testleri
gerçekleştirilen kombilerin ilki (K1) bileşik ısı eşanjörü, ikincisi (K2) düz ısı eşanjörü ve üçüncüsü (K3) çift ısı
eşanjörü ihtiva etmektedirler. Bu çalışmada öncelikle amaç tüm ısı hücrelerinin performansının belirlenmesi ve
K1 bileşik ısı eşanjörünün üstünlüklerini ve avantajlarını tespit etmektir. Tüm kombiler ısıtma devresinin rejime
gelmesi sırasında, ısıtma devresinin rejimde olması ve devre dışında olması durumlarında kullanım suyunun
rejime gelmesi sırasında, benzer şekilde kullanım suyunun devrede olması durumunda ısıtma suyunun rejime
gelmesi ve son olarak değişik debilerde kullanım suyunun performansı incelenmiştir. Performans belirlemeye
yönelik olarak yapılan farklı ve parametrik deneyler sonucunda, bileşik ısı eşanjörlü kombi cihazının (K1) diğer
test edilen kombi cihazlarından ısı enerjisi transfer özellikleri bakımından üstünlükleri ve avantajları olduğu
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Isı eşanjörü, kombi, ısıl performans

Son Yorumlar

    Kategoriler

    Arayın